No tot es festa i diversió

15 diciembre, 2009 por juan Dejar una respuesta »

Estimats amics, és el moment de fer una simulació del que pagarem en la renda de l’any que ve tenim este mes per a això,  per la qual cosa vos aconselle, que si voleu desdejunar-vos debades  vos la calculen i feu el que osdigan si podeu, d’esta manera pagàreu lo mínim possible en la renda i no serà cap sorpresa, no cal llegir tot el tosto que vos he penjat en la pagina però si cal llegir el que vos interesse.

 

L’objectiu és molt senzill: pagar es mínim impostos possibles, dins de la legalitat

 

Davant de la proximitat del tancament de l’exercici fiscal de 2009, i quant al IRPF es referix, ens permitimos recordar-los algunes de les accions que pot realitzar per a rebaixar la seua liquidació:

 

  • Aportacions als plans de pensions, als plans de previsió social empresarial i a les primes satisfetes a assegurances privades que cobrisquen exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència, amb el límit màxim conjunt deduïble de la menor de les quantitats següents: 10.000 € anuals o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici, si té fins a 50 anys. El límit per a contribuents majors de 50 anys és de 12.500 € o el 50%.

 

  • Aportacions a un cuenta vivenda, en el cas que vaja a construir, adquirir o rehabilitar la seua primera vivenda habitual en els pròxims 4 anys, podent deduir el 15% de les aportacions, amb un límit de 9.015 € anuals (segons CCAA).

 

  • Amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l’adquisició de la vivenda habitual, amb el límit conjunt junt amb l’aportació a compte vivenda de 9.015 €.

 

  • Aportacions a un cuenta ahorro – Empresa, en el cas que tinga previst muntar un negoci abans de 4 anys (Societat Nova Empresa), podent deduir el 15% de les aportacions, amb el límit de 9.000 € anuals.

 

  • Si ha comprat la seua vivenda amb diners prestats per un familiar, i vol aprofitar la deducció per vivenda, no oblide documentar l’operació, per exemple amb un contracte privat i l’autoliquidació per l’Impost sobre Transmissions que està exempt de pagament.

 

  • Si és propietari i té previst llogar un pis, recorde que si s’utilitza com a vivenda, i no com a oficina, tindrà dret a una reducció del 50% del rendiment net obtingut, i del 100%, quan l’arrendatari tinga una edat compresa entre 18 i 35 anys i uns rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques en el període impositiu superiors a l’IPREM.

 

  • Davant de la previsible pujada d’impostos pot ser interessant avançar la compra de vivenda, ja que els canvis previstos en la tributació de l’IVA i de l’ITP/AJD a partir de juliol del 2010, farà que els gastos siguen encara majors que si lo hacemos abans.

 

  • A més està previst que les vivendes que es compren a  partir del 01-01-2011 perden la possibilitat de deduir per inversió en vivenda habitual per a les bases imposables que superen els 24.107 €. La deducció es manté per a les bases inferiors a 17.707 € i es gradua fins als 24.107 €.

   

  • Si per la transmissió d’accions cotitzades i fons d’inversió poguera obtindre beneficis, pot ser interessant vendre abans d’acabar l’any, ja que la reforma fiscal prevista per al 2010 preveu augmentar els tipus que graven les plusvàlues, tributant al 19% per als 6.000 primers euros i al 21% per a la resta. Esta mesura és interessant, palpe tota si la cartera tira pèrdues.

  

  • Quant a la distribució de dividends d’una societat, els informamos que a partir de 2010 està previst que augmente el tipus de gravamen per a la quantia que excedisca de la quantitat exenta de 1.500 €, en els nous percentatges de l’apartat anterior. Els supòsits en què no pot aplicar-se l’exempció no han variat.

                                  

                                                 BON NADAL

Publicidad

Comentarios cerrados.